Авто машины цонх хаалттай үед машиныг халаах, сэрүү.цүүлэгч ажиллуулахад машин дотор 400-800 мг бен.зол агаарт дэгддэг

Авто машины цонх хаалттай үед машиныг халаах, сэрүүцуулэх агааржуулагч ажиллуулж эхлэхэд машин дотор 400-800 мг бе.нзол агаарт дэгддэг гэнэ.

16 градусаас дээш нар шарсан талбайд агааржуулагчаа ажиллуулан зогсох үед бе.нзол 2000-4000 мг, хүрч хэвийн хэмжээнээс 40 дахин их ялгарна гэсэн үг юм.

Энэ үед хэн ч цонхоо онгойлгон цэвэршүүлэх тухай санадаггүй. Бензол — энэ бол хор.

Бөөр, яс, элгийг гэм.тээдэг.

Машины агааржуулагчыг ажиллуулж эхлэхдээ 2 минут орчим цонхоо нээлттэй байх ёстойг санах хэрэгтэй юм.

Энэ нь эрүүл мэндээ анхаарсан хэн болгон, машинд хамт яваа хүүхэд гэр бүлдээ тавих халамжийн нэг гэж бодох ёстой.

Бе.нзол нь агааржуулагч ажиллаж эхлэхэд үнэртэх үл мэдэх угаарын хий, түлэнхийдүү хуванцарын мэт үнэр юм.

Тийм учраас агааржуулагчыг ажиллуулахаасаа өмнө цонхоо нээж, хо.ртой үнэрийг гадагшлуулах ёстойгоо ямагт санах хэрэгтэй.

Мөн машинаа асаахдаа агааржуулагчыг хамт асаахад нүүрс төрөгч бе.нзол их хэмжээгээр я.лгарч байгаагаас олон жил жолоо барьсан хүмүүст хорт ха.вдраар өвдөх магадлал ихсэж байна гэжээ.