НДЕГ: НДШ-ийн 50 хувийн буцаан олголтоо аваагүй бол дансны дугаараа баталгаажуулна уу

Даатгуулагч та Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан боловч буцаан олголтоо аваагүй бол дансны дугаараа цахимаар

  • E-MONGOLIA,
  • https://daatguulagch.ndaatgal.mn/ веб
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэс, байцаагчид хандан 2023.01.20-ны өдрийн дотор бүртгэн баталгаажуулна уу хэмээн НДЕГ-аас мэдээлэв.

Даатгуулагч та Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан боловч буцаан олголтоо аваагүй бол дансны дугаараа цахимаар

  • E-MONGOLIA,
  • https://daatguulagch.ndaatgal.mn/ веб
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэс, байцаагчид хандан 2023.01.20-ны өдрийн дотор бүртгэн баталгаажуулна уу хэмээн НДЕГ-аас мэдээлэв.

Даатгуулагч та Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан боловч буцаан олголтоо аваагүй бол дансны дугаараа цахимаар

  • E-MONGOLIA,
  • https://daatguulagch.ndaatgal.mn/ веб
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэс, байцаагчид хандан 2023.01.20-ны өдрийн дотор бүртгэн баталгаажуулна уу хэмээн НДЕГ-аас мэдээлэв.