Та кофендоо цөцгийн тос хийж үзсэн үү?

Цөцгийн тостой кофе нь амттангууд болон эрч хүчтэй ундааг мэддэг хүмүүсийн дунд шинэ чиг хандлага болжээ. Шинэ хослол нь зөвхөн хүчтэй, баялаг амттай төдийгүй жингээ хасахад тусалдаг. Энэ аргыг үнэхээр туршиж үзсэн хүмүүс зөвхөн эерэг сэтгэгдэл үлдээсэн. Үүнтэй төстэй ундааг холигчоор хийж болох бөгөөд ингэснээр нэг төрлийн  ш и н г э н  болно. Үүнээс гадна, ундаа нь гадаргуу дээр хөөстэй болдог.

Мэдээжийн хэрэг, та зүгээр л бага зэрэг цөцгийн  т о с   з ү с э ж  аваад, кофендоо хийж болно. Ийм ундаа нь эрүүл мэндэд асар их ашиг тустай байдаг. Цөцгийн  т о с т о й  кофе нь  х о  р т  хавдраар өвчлөх  э р с д л и й г  50%, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин өвчнөөр өвчлөх  э р с д л и й г  7 хувиар бууруулж, амнаас  э в г ү й  үнэр үүсгэдэг  б а к т е р и  үүсэхээс сэргийлдэг.

Хэрэв та энэ аргыг туршиж үзэх юм бол үр дүнд нь шууд гайхах болно! Уг ундаа нь судсыг цэвэрлэхэд тусалдаг; Ц ө ц г и й н   т о с т о й   кофе нь тархины үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг. Мөн биеийн  ө ө х  таргыг багасгахад тусална! Танд хэрэгтэй зүйл бол кофендоо цөцгийн  т о с  хийхэд л хангалттай!