Та кофе уух дуртай бол үүнийг заавал уншаарай. Маш хэрэгтэй!

Кофе бол гайхалтай,  а м т т а й  ундаа гэдэгтэй зэрэгцээд эрүүл мэндэд   х о р   х ө н ө ө л  учруулж болзошгүй юм. Кофе нь бидний   о р г а н и з м ы н  төлөв байдалд нөлөөлөх эерэг ба   с ө р ө г  аль алиныг агуулдаг. Энэ нийтлэлд бид бие махбодь, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн хоёр төрлийг авч үзэх болно! Юуны өмнө гэрэл гэгээтэй талыг харцгаая. Энэ нь зайлшгүй шаардлагатай шим тэжээл,  а н т и о к с и д а н т а а р  баялаг хар хүрэн ундаа юм. Тухайлбал, ердөө нэг аяга кофе буюу 240 мл нь дараахь зүйлийг агуулна.

Марганц: P C H-ийн 3%.  Кали: P C H-ийн 3%. Витамин В2 (р и б о ф л а в и н): Зөвлөмж болгож буй хоногийн 11%. Витамин В1 (тиамин): P C H-ийн 2%. Магни: Өдөр тутмын хэрэглээний 2%. В3  в и т а м и н: P C H-ийн 2%.  Фосфор: өдрийн хэрэглээний 1%.  Витамин В5 (п а н т о т е н и й  х ү ч и л): R D A 6%.  Фолийн  х ү ч и л: Өдөр тутмын хэрэглээний 1%. Эдгээр тоо нь өчүүхэн мэт санагдаж болох ч, хэрэв та өдрийн турш ууж буй аяга кофены тоогоор үржүүлбэл энэ нь үнэндээ өдөр тутмын хэрэглээний ихэнх хэсэг юм. Гэсэн хэдий ч хамгийн чухал давуу тал нь  а н т и о к с и д а н т у у д ы н хэмжээ юм. Жишээлбэл, Европын ердийн хоолны   д э г л э м и й г баримталдаг хүний ​​хувьд кофе нь илүү их   а н т и о к с и д а н т  агуулдаг. Үүнээс гадна   к о ф е и н  бол хамгийн их хэрэглэдэг  с э т г э ц э д  н ө л ө ө л ө х  б о д и с юм.

Кофе нь   к о ф е й н ы хамгийн баялаг эх үүсвэр бөгөөд үүнийг цай, шоколад, зөөлөн ундаанд ч агуулагддаг. Нэг аяганд 30-300 мг   к о ф е й н агуулагддаг ба дундаж   т у н нь 90-100 мг орчим байдаг. К о ф е и н нь  а д е н о з и н гэгддэг  д а р а н г у й л а г ч  з у у ч л а г ч и й н (тархины даавар) үйл ажиллагааг   с а а т у у л д а г   х ү ч т э й  ө д ө ө г ч  юм. Ийм байдлаар тархины үйл ажиллагаа идэвхжиж,  д о п а м и н,  н о р э п и н е ф р и н зэрэг бусад    н е й р о т р а н с м и т т е р ү ү д   я л г а р д а г.

Энэ нь эргээд ядрахаас сэргийлж, сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлдэг. Олон тооны судалгаагаар   к о ф е й н нь тархины чадавхийг богино хугацаанд нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь хариу үйлдэл, сэтгэл санаа, анхаарал сайжирдаг гэсэн үг юм. К о ф е й н  нь мөн  б о д и с ы н солилцоог (калори) 3-11% идэвхжүүлдэг. Гэсэн хэдий ч зарим нөлөө нь түр зуурынх юм. Тиймээс, хэрэв та кофег тогтмол хэрэглэвэл таны бие түүний нөлөөнд тэсвэртэй болж, энэ нь эргээд үр нөлөөг бууруулдаг.

Үүнээс гадна кофе хэрэглэдэг хүмүүс 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин өвчнөөр өвчлөх  э р с д э л багасдаг болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Энэ өвчин нь  и н ц и л и н и й  үйлчлэлд  т э с в э р т э й байсны үр дүнд цусан дахь сахарын хэмжээ ихэссэнээр тодорхойлогддог. Үүнээс гадна  к о ф е н д  дурлагсад элэгний  х о р т  х а в д а р, элэгний хатуурал тусах  э р с д э л багасдаг. Элэг бол бидний биеийн хамгийн чухал  э р х т н ү ү д и й н  нэг юм. Тэрээр зуу орчим  ф у н к ц и й г хариуцдаг.

Үүнээс гадна кофе нь хөгшрөлтийн үед тархийг хамгаалахад маш их тустай бөгөөд хөгшрөлттэй холбоотой зарим өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг. Хамгийн түгээмэл өвчин бол   А л ь ц г е й м е р и й н  өвчин юм. Судалгаанаас харахад кофе уудаг хүмүүс  А л ь ц г е й м е р и й н өвчин тусах   э р с д э л 65%-иар бага байдаг. Энэ төрлийн хоёр дахь өвчин бол  П а р к и н с о н ы өвчин юм. Үүнтэй төстэй үзүүлэлт нь 32-60% байна. Кофе нь сэтгэлийн  х я м р а л а а с  урьдчилан сэргийлдэг. Ялангуяа кофе уудаг хүмүүсийн сэтгэл  г у т р а л д орох  э р с д э л буурч, а м и а  х о р л о х  нь бага байдаг нь судалгаагаар тогтоогджээ.

Нөгөөтэйгүүр, кофе нь эрүүл мэндэд   н о ц т о й, бүр  х о р т о й  н ө л ө ө үзүүлдэг. К о ф е и н  нь нойргүйдэл, т ү г ш ү ү р зэрэг янз бүрийн   с ө р ө г  нөлөөтэй!

Илүүдэл   к о ф е и н  нь сэтгэлийн  т ү г ш ү ү р,  т ү г ш ү ү р и й н   м э д р э м ж и й г үүсгэж, зүрхний цохилтыг нэмэгдүүлдэг. Үүнээс гадна   к о ф е и н   нь нойргүйдэл үүсгэдэг. К о ф е й н нь  д о н т у у л а х а а с гадна ядрах, цочромтгой болох, толгой өвдөх зэрэг шинж чанартай байдаг гэдгийг санаарай. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та энэ ундааг тогтмол хэрэглэвэл таны бие эдгээр шинж тэмдгүүдийг тэсвэрлэх болно. Олон хүмүүс  к о ф е й н г ү й  кофег илүүд үздэг. К о ф ф е й н г ү й кофег ихэвчлэн кофены үрийг  х и м и й н   б о д и с о о р угаах замаар хийдэг. Мөн тэр бүрт   к о ф е й н ы  зарим хэсэг нь   у у с г а г ч и д  у у с д а г бөгөөд энэ нь бүх агуулгыг бүрэн арилгах хүртэл хийгддэг. Гэсэн хэдий ч эдгээр процедурын дараа ч гэсэн ундаа нь  к о ф е й н агуулдаг боловч бага хэмжээгээр агуулдаг.

К о ф е и н г ү й кофе нь ердийн кофе шиг эрүүл мэндэд тустай байдаггүй. Энэ ундаа нь элэгний өвчин, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин, П а р к и н с о н ы өвчний үед ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй нь батлагдсан. Орчин үеийн зарим төрлийн кофены ундаа нь илүүдэл илчлэг агуулдаг. Үүнээс гадна та цаасан шүүлтүүр ашиглан кофе чанаж болно. Тухайлбал, шүүлтүүргүй кофе (Турк эсвэл Франц) к о ф е с т о л агуулдаг. Энэ  б о д и с  нь х о л е с т е р и н ы   хэмжээг нэмэгдүүлдэг.

Зарим хүмүүс, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүд цусны даралт ихсэх, т ү г ш ү ү р т э й байх, нойргүйдэх зэрэг  г а ж  н ө л ө ө н и й улмаас кофе уухаас   з а й л с х и й х  хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ ундаа нь бүхэл бүтэн  о р г а н и з м ы н эрүүл мэндэд олон эерэг нөлөө үзүүлдэг. Хэрэв та кофенд дурлагч бол мэдээжийн хэрэг та түүний давуу тал нь сул талуудаас хамаагүй илүү гэж бодож байна! Энэ нийтлэлийг гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ хуваалцахаа бүү мартаарай !