Дотор э р х т н и й ө ө х л ө л т и й г арилгах хялбар арга!

Илүүдэл жинтэй хүмүүс улам олон болж, энэ т а х а л  дэлхийн бараг бүх улс оронд нөлөөлсөн. Сүүлийн жилүүдэд дэлхий даяар эмэгтэйчүүд илүүдэл жинтэй баатарлаг  т э м ц э ж  байгаа ч тэд  т э м ц э л г ү й г э э р  бууж өгдөггүй. Тэр ч байтугай арьсан доорх  ө ө х   т о с ы г  “хайлуулах” нь тийм ч хялбар биш бөгөөд х э в л и й н  хөндийн  э р х т н ү ү д и й г  бүрхэж, хэвийн үйл ажиллагаанд нь  с а а д  учруулдаг.

Арьсан доорх ө ө х и й г  заримдаа м э с  з а с л ы н  аргаар ч өөр аргаар ч арилгадаг боловч энэ нь дотор ө ө х л ө л т ө н д нөлөөлж чаддаггүй. Бид таны анхааралд удаан хугацаагаар хэрэглэснээр х э в л и й н  хөндийд хуримтлагдсан  ө ө х   т о с н ы  ихэнх хэсгийг  ш а т а а х а д  туслах маш энгийн жорыг с а н а л  б о л г о ж  байна.

Үүнд зөвхөн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай: с и н н а м о н , байгалийн зөгийн бал 2 юм. Нэг аяга буцалж буй усанд хагас халбага с и н н а м о н хийнэ. Илүү сайн уусгахын тулд шилийг  таглаад хагас цаг орчим байлгана. Дараа нь у у с м а л д  нэг халбага зөгийн бал нэмж, х у т г а н а. Үүнээсээ орой  у н т а х ы н х а а  өмнө хагас аяга ууна.

Үлдсэн хагасыг нь хөргөгчинд хийнэ – энэ нь өглөөний хэсэг юм. Өглөөний цайны өмнө  ө л ө н  э л г э н  дээрээ уух хэрэгтэй. Хэрэв процедурыг 3-4 долоо хоногийн турш тогтмол хийвэл биеийн хөнгөн байдлыг мэдрэх болно. Хэрэв та амьтны гаралтай  ө ө х   т о с , а м т т а н г и й н  х э р э г л э э г  багасгавал үр дүн нь хэд дахин  х ү ч т э й  байх болно.

Жишээлбэл, чихэр, хямд ш о к о л а д зэрэгт агуулагддаг нүүрс ус нь цусан дахь caxaрын агууламжийг о г ц о м  нэмэгдүүлдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь эргээд дотор ө ө х и й г  бий болгоход хувь нэмэр оруулдаг.