Энэ бол жинхэнэ в и т а м и н ы б ө м б ө г. Би үүнийг жилд 2 удаа л х э р э г л э э д сүүлийн 2 жил огт ө в д с ө н г ү й!

Би энэ жорыг хоёр дахь жилдээ хэрэглэж байна .

Ганц ч улирлын чанартай ө в ч и н   огт тусаагүй! Б у р х а н  минь, би хамгийн сүүлд хэзээ ө в д с ө н ө ө  с а н а х г ү й байна. (2 жил тутамд нэг өдрийн х а н и а д ы г  тооцохгүй) Ерөнхийдөө би энэ жорыг х ү н   б ү р т  с а н а л  б о л г о ж  байна!

Найрлага:

  1. нимбэг – 3 ширхэг
  2. х у ш г а – 200 грамм
  3. үзэм, хатаасан чангаанз, чавга
  4. зөгийн бал тус бүр 150 грамм – 200 грамм
  5. Н о х о й н   х о ш у у н ы   с и р о п

Хийх арга:

Нимбэг, самар, үзэм, хатаасан чангаанз, чавгаа н у н т а г л а ж , шилэн саванд хийгээд, дээрээс нь зөгийн бал, н о х о й н  х о ш у у н ы   с и р о п о о  нэмж, сайтар холино. Нэг долоо хоногийн турш сэрүүн газар байрлуулах ш а а р д л а г а т а й . Үүнийг өдөрт нэг удаа, нэг халбага  ө л ө н  элгэн дээрээ уух хэрэгтэй. Э м ч и л г э э н и й  к у р с  нь  х о л ь ц  дуусах хүртэл үргэлжилнэ.

Ийм э м ч и л г э э г  жилд хоёр удаа хийх нь сайн хэрэг: хавар, намрын улиралд бидний  д а р х л а а н ы   э с р э г  х а л д в а р ы н  д о в т о л г о о, улирлын чанартай элдэв ө в ч н ү ү д и й н  дор  з о в д о г . Иймээс энэхүү жорын дагуу бэлтгэсэн в и т а м и н у у д ы н  цуглуулгыг хэрэглээд  д а р х л а а г а а  д э м ж э э р э й.