Чихэндээ 2 дусал дусаагаарай, сонсгол 97% хүртэл сайжирна. Ахмад настанд хүртэл тусалдаг!

Эмч нарын тайлбарласнаар сонсголын  б э р х ш э э л  нь ихэвчлэн хөгшрөлтийн үр дүнд үүсдэг бөгөөд өндөр настай хүмүүс сонсголын бэрхшээлтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр нас, хүйс, арьсны өнгөнөөс үл хамааран ийм асуудалтай тулгарсан хүмүүс улам бүр нэмэгдсээр байна.

Сонсголын  а л д а г д а л  нь өдөр тутмын ажлыг хэвийн явуулахад ихээхэн саад болдог. Үнэн хэрэгтээ сонсголын бэрхшээл нь амьдралыг маш  х э ц ү  ү  болгодог. Жишээлбэл, сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс ажил дээрээ олон  а с у у д а л ,  т а а г ү й  нөхцөл байдалтай тулгардаг. Та алхаж байхдаа тээврийн хэрэгслийн дохиог сонсохгүй байж болзошгүй тул энэ асуудал таны  а м ь  насанд  а ю у л  учруулж болзошгүй юм.

Та зах зээл дээр янз бүрийн арилжааны эмчилгээ, эмчилгээний аргуудыг олж болно, гэхдээ өнөөдрийн өгүүллээр бид сонсголыг мэдэгдэхүйц сэргээж, сонсголын  б э р х ш э э л и й г  багасгах үр дүнтэй байгалийн эмчилгээний жорыг танилцуулахыг хүсч байна. Энэхүү эмчилгээ нь үр дүнтэй болох нь батлагдсан бөгөөд 80-90 насны хүмүүст ч маш сайн үр дүнг өгдөг. Энэ хольц нь сонсголын 97% хүртэл сэргээх чадвартай гэж үздэг.

Энэхүү байгалийн гаралтай эмийг бэлтгэхийн тулд таны гал тогооны өрөөнд байгаа  н а й р л а г а  хэрэгтэй болно. Сармис нь манай гаригийн хамгийн эрүүл хүнсний нэгд тооцогддог. Гал тогооны өрөөнөөс бусад тохиолдолд сармис нь хүчтэй эмийн шинж чанартай тул эрүүл мэндийн янз бүрийн асуудлыг эмчлэхэд ашигладаг.

Сонсголыг сэргээхийн тулд энэ жорыг хэрхэн ашиглахыг эндээс үзнэ үү.

Орц:

  1. 3 хумс сармис
  2. оливын тос
  3. хөвөн
  4. пипетк

Хийх арга:

Сармисны хумсыг хальсалж, сайтар угаана. Дараа нь шүүсийг  ш а х а ж  авна. Аль болох их хэмжээний шүүс авахыг хичээ. Дараагийн алхам бол сармисны шүүсийг оливын  т о с т о й  холих явдал юм. Дараа нь хольцыг пипетк рүү хийнэ.

Хэрэглээ:

Чихэнд 3-4 дусал эм дусаагаарай. Дараагийн алхам бол чихийг хөвөнгөөр  б ө г л ө х  явдал юм. Т о с ы г  чихэнд гүн  н э в т р ү ү л э х и й н  тулд хэсэг хугацаанд хэвтэх нь зүйтэй. Та үр дүнг нь тун удахгүй анзаарах бөгөөд бид таныг гайхшруулах болно.