Энэ бол таны г э д э с дүүрэх шалтгаан юм. Нэг шөнийн дотор энэ байдлаас хэрхэн ангижрах вэ?

Үүнийг хүн бүр мэдэж байх ёстой.

Х е л и к о б а к т е р  нь ходоодны  х а л д в а р үүсгэдэг өвөрмөц шинж тэмдэггүй н я н  бөгөөд дэлхийн хүн амын бараг 2/3-нь  ө в ч и л с ө н байдаг. Гол төлөв б о х и р  хоол, усаар дамжин  х а л д в а р л а д а г бөгөөд э м ч л э х г ү й  бол ходоодны ш а р х л а а, тэр ч байтугай ходоодны х о р т  х а в д а р үүсгэдэг.

Гол асуудал нь энэ б а к т е р и й г  илрүүлэхэд хэцүү байдаг. Эдгээр б а к т е р и й н  хамгийн түгээмэл шинж тэмдгүүдийн зарим нь: г э д э с дүүрэх , с у у л г а х,  ө т г ө н xатаx , ходоодны дээд хэсэгт  т а а г ү й байдал ,  б а к т е р и нь тархинд  с е р о т о н и н ы түвшинг бууруулж, улмаар сэтгэлийн  х я м р а л,  м э д р э л и й н  э м г э г и й г  үүсгэдэг.

Энэхүү  э м г э г и й г уламжлалт э м,  э м ч и л г э э н и й аргуудын тусламжтайгаар  э м ч л э х боломжтой ч эдгээр аргууд нь ихэвчлэн  т а а г ү й ү р дагаварт хүргэдэг тул бид та бүхэндээ г э д э с  дүүрэхээс сэргийлэх сайжруулахад тустай байгалийн гаралтай ундааг танилцуулах гэж байна.

Найрлага: 1 нимбэг, 1 өргөст хэмх, 1 халбага  ү р с э н цагаан гаа, 1 халбага зуун настын шүүс нэг  б а г л а а яншуй, ½ аяга ус. Энэ ундааг бэлтгэхэд маш хялбар байдаг. Зүгээр л  х у т г а г ч а а р бүх найрлагыг хольж, ууна.

Энэхүү ундаа нь  х э в л и й н хөндийн  ө ө х и й г багасгаж, биеийн ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулахад гайхалтай нөлөө үзүүлдэг. Мөн биеэс бүх  х о р т   б о д и с ы г гадагшлуулахын тулд их хэмжээний ус уух нь чухал. Энэ ундаа нь жингээ хасаад зогсохгүй  б ү д ү ү н г э д с и й г  цэвэрлэж,  д а р х л а а г  сайжруулж,  э р ч   х ү ч и йг нэмэгдүүлж, олон төрлийн  ө в ч и н т э й тэмцэхэд тусална.