Бие дэх сахарын хэмжээ их байгааг анхааруулах 10 чухал шинж тэмдэг!

Энэ нь маш аюултай байж болох юм, учир нь цус бол бидний биеийг хөдөлгөдөг тул бид өндөрт хүргэдэг гол шинж тэмдгүүдийг хуваалцах болно.

Маш олон удаа  ш э э х /эсвэл шөнөжингөө, Хараа муудаж эхэлдэг, Байнга халдвар авч, маш удаан эдгэрдэг, Ходоодны байнгын асуудал, Ядаргаа эсвэл хэт ядрах, Арьс хуурайших,  з а г а т н а х, Хэт их хоолны  д у р ш и л, М э д р э л и й н   э м г э г и й н  илрэл, Х э в л и й   дэх илүүдэл  ө ө х   т о с  эсвэл тодорхойгүй жин нэмэгдэх,

Идэж буй хоолоо шалгах нь чухал. Хэрэв та  г л и к е м и й н  маш өндөр  и н д е к с т э й   хоол хүнсийг их хэмжээгээр хэрэглэвэл цусан дахь сахарын хэмжээ нэмэгддэг.

Г л и к е м и й н   и н д е к с  буюу GI нь хоол хүнсэнд агуулагдах нүүрс усны хэмжээг илэрхийлдэг. Эдгээр нүүрс ус нь цусан дахь сахарын түвшинг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс бүтээгдэхүүний  г л и к е м и й н   и н д е к с  өндөр байх тусам цусан дахь сахарын хэмжээ нэмэгдэх магадлал өндөр байдаг.

Энэ  и н д е к с  тэгээс нэг зуу хүртэл өөрчлөгдөж болно. GI 0-ээс 54 хүртэлх хоол хүнс нь нүүрс ус багатай хоол хүнс гэж тооцогддог бөгөөд өдөр бүр идэж болно. GI нь тэгээс тавин дөрөв хүртэл байдаг эдгээр хоолыг өдөр бүр  а ю у л г ү й  хэрэглэж болно