Ходоодны хорт хавдар бол чимээгүй тахал юм. Гэвч ийм шинж тэмдэг илэрдэг байна!

Ходоодны  х о р т  хавдар маш хурдан хүндэрдэг аюултай өвчин. Харамсалтай нь өвчин нь  х э в л и й н   хөндий болон бусад эрхтнүүдэд тархах хүртэл шинж тэмдгүүд бараг илэрдэггүй. Энэ үе шатанд  х о р т   хавдрыг эмчлэх боломжгүй болсон байдаг.

Ходоодны  х о р т   хавдрыг илрүүлэхэд хэцүү байдаг, учир нь эцэст нь шинж тэмдэг илрэх хүртэл мэдэгддэггүй тул хүмүүс үүнийг үл тоомсорлодог. Тэгвэл ямар шинж тэмдэг дохио өгдөг талаар та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. Үүнд:

Ходоод хямрах эсвэл зүрх өвдөх, х э в л и й   хэсгээр  т а а г ү й  мэдрэмж төрөх эсвэл өвдөлт өгөх, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгалт эсвэл  ө т г ө н  хатах, хоол идсэний дараа гэдэс дүүрэх, хоолны  д у р ш и л г ү й   болох, сул дорой байдал, ядрах, ц у с   алдалт (ц у с а а р бөөлжих эсвэл  ө т г ө н  ц у с т а й гарах) зэрэг шинж тэмдгүүд гарна. Мөн эдгээр хүчин зүйл нь ходоодны  х о р т   хавдар үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг хамгийн түгээмэл хүчин зүйлүүд юм.

  1. Нас (55-аас дээш)
  2. Хүйс (эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс гуравны хоёроор илүү)
  3. Т а м х и  татах,  а р х и   хэтрүүлэн хэрэглэх
  4. Өмнө нь ходоодны  м э с    засал хийлгэсэн
  5. Гэр бүлийн түүх буюу удамшил
  6. Шархлаа үүсгэдэг хеликобактер пилори  өвчтэй.

Анхаар: Та маш болгоомжтой байх хэрэгтэй бөгөөд хэрэв танд ходоодны  х о р т   хавдрын шинж тэмдэг илэрч байгаа эсвэл  э р с д э л д   санаа зовж байгаа бол эмчтэй ярилцаж зөвлөгөө аваарай. Тэр таныг  г а с т р о э н т е р о л о г и ч   (хоол боловсруулах  э р х т н и й   э м г э г и й н  чиглэлээр мэргэшсэн эмч) руу илгээж, цаашдын үнэлгээ өгөх боломжтой.