Хэрэв та энэ жорыг туршиж үзэх юм бол хеликобактериас үүрд салах болно!

Ходоодны ү р э в с л и й г  арилгах хялбар арга: 

Хүн бүр хеликобактер гэж юу болохыг бараг хүн бүр мэддэг болсон. Энэ нь ходоодны  х ү ч и л л э г   орчинд амьдрах чадвартай цорын ганц бактери юм. Хеликобактер нь ходоодны архаг  ү р э в с л и й н    у р в а л  үүсгэдэг гэдгээрээ алдартай бөгөөд арван хоёр гэдэсний    ш а р х л а а н ы   90 гаруй хувь, ходоодны  ш а р х л а а н ы   80 гаруй хувийг үүсгэдэг.

Түүнчлэн, энэ   б а к т е р и   нь ходоодны   х о р т   х а в д а р ,   ходоодны   л и м ф о м а   гэх мэт илүү ноцтой  ө в ч н и й хөгжлийг   ө д ө ө ж   болно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн хүн амын тал орчим хувь нь энэ   н я н г а а р   х а л д в  а р л а д а г   бөгөөд энэ нь хэд хэдэн шинж тэмдгийг үүсгэдэг гэж мэдэгджээ.

  • д о т о р   муухайрах,
  • зүрхний   ш а р х ,
  • ходоодны   х я м р а л,
  • хоол хүнс  ү л  т э в ч и х.

Эрүүл бус хооллолт, муу угаасан эсвэл муу болгосон хоол,  х а л д в а р т а й   хүмүүстэй харьцах,  б о х и р   ус уух гэх мэт олон зүйл энэ  б а к т е р и й г   үүсгэдэг. Энэ  н я н г ийн асуудлыг шийдэх янз бүрийн эмчилгээ байдаг. Энэ нийтлэлд бид Японы эмчийн байгалийн гаралтай эмээр энэхүү далд   б а к т е р и й г    хэрхэн арилгахыг танд хэлэх болно.

Өнөөдөр та бүхэндээ   с у л ь ф о р а ф а н     хэмээх нэгдэл агуулсан брокколины шинж чанарт үндэслэсэн Япон эмчийн зөвлөсөн байгалийн гаралтай эмийг танилцуулах болно. С у л ь ф о р а ф а н   нь энэ  б а к т е р ийг устгаж чадна, гэхдээ бүх   о р г а н и з м  ижил аргаар ажилладаггүй тул үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд үүнийг бусад  б а к т е р и й н  эсрэг бүтээгдэхүүнтэй хослуулах нь зүйтэй гэдгийг санах хэрэгтэй.

Танд хэрэгтэй болох зүйлс:

  • Брокколи
  • Буцалсан ус
  • Далайн давс

Бэлтгэх:

Брокколиг угааж буцалсан ус, чимх далайн давстай хамт холигчинд хийж холино. Коктейль бэлэн болмогц шууд ууна. Тэвчээртэй байж, энэ ундааг өглөө бүр  ө л ө н   э л г э н  дээрээ, орой унтахын өмнө дор хаяж 30 хоног ууна. Аажмаар та шинж тэмдгүүд хэрхэн алга болж байгааг анзаарч эхлэх бөгөөд удалгүй энэ далд  н я н г и й н  ул мөр үлдэхгүй болно! Хэрэглэхийн өмнө эмчийн зөвлөгөө шаардлагатай! Мөн та эмчилгээг хоолны дараа эсвэл хоолны дараа хэрэглэж болох цагаан гаатай цайтай хослуулж болно.